U saziv novog parlamenta nakon aprilskih izbora ušlo je 12 stranačkih lista, od toga pet manjinskih. 250 narodnih poslanika će u naredne četiri godine kreirati i usvajati politike u oblastima koje su najbitnije za kvalitet života građana Srbije.

BIRN Srbija će, kao i u prethodnom periodu, pratiti rad novog parlamenta i nove Vlade sa ciljem da utvrdi koliko i na koji način se realizuju javne politike u oblastima ekonomije (javne finansije i privreda), borbe protiv korupcije, zdravstva i prosvete.

Na sajtu Mera Vlade se informišite o toku reformi iz navedenih oblasti, kao i o učinku prethodnih Vlada.

čitaj više