Mera Vlade je online platforma u kojoj se ocenjuje u kojoj meri i na koji način se realizuju predizborne najave i obećanja stranaka koje čine Vladu. Pratimo nova/stara obećanja parlamentarnih partija, a od formiranju vlade obaveštavamo javnost o njihovom ispunjavanju. Na ovoj stranici pogledajte kako je u svom radu ocenjena vlada 2012-2014, a za monitoring mera nove vlade pritisnite opciju „Vlada 2014” u meniju sa leve strane.

čitaj više
  • Ispunjeno
  • Delimično ispunjeno
  • Neispunjeno
  • Javne finansije
  • Privreda
  • Borba
    protiv korupcije
  • Zdravstvo
  • Prosveta