Borba protiv korupcije u prosveti

Prethodna Vlada najviše se bavila ovim pitanjem u delu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. U tom dokumentu su kao glavni koruptivni rizici predstavljeni netransparentnost propisa, kao i velika diskreciona ovlašćenja u odlučivanju. U kampanji 2014. godine borba protiv korupcije u prosveti nije bila često zastupljena tema, a ipak, vlada veliko interesovanje javnosti za ovaj problem. Podsećamo, prethodna vlada je u prosveti imala najmanje uspeha, tako da je i ovo obećanje u mandatu Ivice Dačića ocenjeno kao neispunjeno.

Neispunjeno
  • Obećanja
  • Analiza
    stanja
  • Reakcije
    javnosti

April 2014: Premijer Aleksandar Vučić rekao je u ekspozeu da su direktori škola u strahu da slučajno ne učine nešto što ministarstvo nije eksplicitno odobrilo i da tako samo čuvaju status kvo, te da će to ova Vlada menjati.

– Premijer je u ekspozeu naglasio da danas u Srbiji imamo nekoliko puta veći broj vukovaca nego pre dve, tri decenije. Naveo je da ukoliko je razlog za takvo stanje spoljašnji pritisak, onda nastavnike treba odlučno zaštititi jer su oni najmerodavniji da procene znanje dece.

 

Decembar 2015: Na skupu “Otvoreni podaci za efikasnost, odgovornost i razvoj”, ministar proveste Srđan Verbić izjavio je da Ministarstvu prosvete dnevno stigne 97 zahteva za različitim podacima, od finansijskih planova do informacija o zaposlenima i da je jedan od prioriteta formiranje baza podataka koji će biti transparentni i dostupni javnost jer je to najbolji način za efikasniji i odgovorniji rad ministarstva i kvalitetnije obrazovanje. 

Mart 2015: Novom sistematizacijom Ministarstva prosvete predviđeno je da prosvetna inspekcija postaje zaseban sektor u ovom ministarstvu, a za pomoćnika ministra na njegovom čelu važiće antikorupcijski zakoni koji se odnose i na najviše državne funkcionere.

Narodna skupština je izglasala je i zbirnu listu kandidata za izbor članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Februar 2015: Komisija Univerziteta Union za ispitivanje navoda o plagijatu doktorske disertacije bivšeg visokog funkcionera DS Aleksandra Šapića prekinula je rad, nezadovoljna što su preliminarni rezultati njihovih izveštaja razmatrani na sednici Senata i komentarisani u medijima

- Ministarstvo prosvete je zauzelo stav da dekani fakulteta u Srbiji nemaju pravo da budu na toj funkciji više od dva puta.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je da Centar za informisanje o priznavanju visokoškolskolskih isprava i priznavanje u svrhu zapošnjavanja ENIC/NARIC počinje sa radom u aprilu 2015. godine.

Emilija Stanković, optužena za prodaju ispita u aferi “indeks”, konkuriše za redovnog profesora sa radovima koji su, tvrde profesori iz Osijeka i Kragujevca, plagijati.

Rektor Univerziteta Union Zlatko Stefanović izjavio je da Preliminarni izveštaj članova komisije za ispitivanje navoda o doktorskoj disertaciji Aleksandra Šapića pokazao je da postoji preuzimanje iz drugih dela bez navođenja izvora, u meri koja bi mogla biti značajna za kvalifikaciju tog doktorata kao plagijata.

Januar 2015: Suđenje profesorima optuženim za prodaju ispita u aferi “indeks” zbog promene porotnika vraćeno na početak.

Decembar 2014: Veće naučnih oblasti pravno-ekonomskih nauka usvojilo je izveštaj Fakulteta organizacionih nauka o odbranjenoj doktorskoj disertaciji gradonačelnika Beograda Siniše Malog, u kome se navodi da je kandidat u tom radu ostvario nesumnjiv naučni doprinos čime je praktično odbačena sumnja da je njegova doktorska disertacija plagijat.

Univerzitet Union formirao je komisiju koja će ispitati navode da je doktorska disertacija Aleksandra Šapića plagijat.

Novembar 2014: Visoka škola u Kragujevcu jedna je od stotinu divljih škola koje nesmetano rade u Srbiji i bez akreditacije studentima obećavaju „sigurnu investiciju u budućnost“, piše Blic.

Oktobar 2014: Nezavisna komisija sastavljena od profesora sa državnih fakulteta jednoglasno je zauzela stav da ne postoji osnov za pokretanje postupka za poništavanje doktorata  Nebojše Stefanovića.

Septembar 2014: Nemačka izdavačka kuća De Gruyter potvrdila je da je članak Siniše Malog, na osnovu kojeg je stekao pravo da izađe na odbranu svoje doktorske disertacije na Fakultetu organizacionih nauka plagijat.

Odlasci na predavanja i vežbe, skupljanje potpisa i višenedeljno učenje nisu uvek dovoljni da bi se položio ispit. Kao što RTS izveštava, na pojedinim fakultetima i višim strukovnim školama neophodno je posedovati i potpisanu knjigu profesora.

Avgust 2014: Prema izmenama Zakona o visokom obrazovanju, fakulteti su dužni da doktorske teze učine dostupnim javnosti putem svoje zvanične internet stranice dok su univerziteti dužni da formiraju javni digitalni repozitorijum odbranjenih disertacija u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Putem digitalnih repozitorijuma omogućena je pretraga doktorskih disertacija univerziteta u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

- Komisija za akreditaciju (KAPK) utvrdila je da doktorske studije na Megatrend univerziteta nisu na zadovoljavajućem novou i dala im je rok od mesec dana da otklone uočene nepravilnosti.

Jul 2014: Komisija za akreditaciju je apelovala na studente da budu oprezni ako žele da upišu istureno odeljenje fakulteta ili visoke škole jer u Srbiji oko 100 takvih odeljenja radi na crno

Sin Velimira Tmušića, načelnika Odeljenja za inspekcijske poslove u ustanovama predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, Tomislav Tmušić, vlasnik je preduzeća „T&T Prom” koje se ubraja ugovaranjem pretplate i distribucijom udžbenika.

Jun 2014: Ministar Verbićje najavio da će izmenama Zakona o visokom obrazovanju biti osnažena nezavisna tela, poput Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, koja će, između ostalog, proveravati kvalitet diploma.

Ministar Verbić je izjavio da “u našim zakonima nije jasno navedeno u kojim slučajevima se nešto smatra plagijatom” i da je “jedan od zadataka ovog ministarstva da ubuduće u zakonima i podzakonskim aktima to bude bolje definisano”.

Rezultati “Globalnog barometra o korupciji“ koji je uradio Transparensiinternšene pokazali su da je u Srbiji 15 odsto ispitanika dalo mito u obrazovanju, što je najviše u regionu i gotovo četiri puta više nego 2010. godine.

Postupajući po nalogu prosvetne inspekcije, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja oglasio je nevažećim diplome koje su u Kadrovskom centru ove ustanove akademci sticali na dvogodišnjim studijama od 2001. do 2005. godine.

Predsednica Nacionalnog saveta za nauku Vera Dondur izjavila je danas da u Srbiji ne postoji precizna procedure kojom bi se utvrdilo da li je nečiji doktorski rad plagijat, niti postoje zakonske posledice ako je tako.

Predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Srđan Stanković izjavio je da će ovo telo formirati komisiju koja će preispitati doktorske studije na univerzitetima u Srbiji.

April 2014: Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije “Nezavisnost” zatražio je od dotadašnjeg ministra prosvete Tomislava Jovanovića da potpiše krivičnu prijavu protiv nepoznate osobe sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu koja je potpisala više od 2.000 indeksa i gotovo 600 diploma koje sada treba poništiti.

Članovi Saveta Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Novog Sada podneli su prijave protiv direktorke Jovanke Ulić i njenog pomoćnika Stevana Divljakovića, zbog nezakonitih radnji.

Mart 2014: Prosveta je u godišnjem izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije ocenjena kao polje na kojem mora mnogo da se radi u borbi protiv korupcije. Po broju primedbi građana, zauzela je mesto odmah iza zdravstva i nalazi se na 5. mestu.

List Blic je objavio članak o nepotizmu na Univerzitetu u Novom Pazaru

Decembar 2015: V.d. direktora Zavoda za intelektualnu svojinu Nevenka Novaković već skoro pola godine nezakonito obavlja ovu funkciju. Njoj je mandat istekao još u junu, ali ona i dalje potpisuje patente kao da je direktorka i zbog toga postoji bojazan da hiljade potvrda o patentima koje je potpisala bude poništeno. Zbog ovoga je Privredna komora Srbije pre nekoliko dana od Ministarstva prosvete i nauke zatražila da se problem direktora Zavoda što pre reši.

Mart 2015: U Rezoluciji o napretku Srbije u procesu evrointegracija koju su poslanici Evropskog parlamenta usvojili navodi se da “Evropski parlament izražava zabrinutost što se akademske institucije, zajedno sa državnim vlastima i javnim zvaničnicima, nisu pozabavile otpužbama o plagijatima na unverzitetima”.

Oktobar 2014: Penzionisane profesorke Univerziteta u Beogradu Srbijanka Truajlić i Vesna Rakić-Vodinelić su se saglasile da je afera oko lažnih doktorata dobila sramni epilog.

Sastav Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Srbije trebalo bi da garantuje moralni i profesionalni ugled te ustanove, ali prema portalu Dojče vele na spisku kandidata za nove članove Saveta koji je utvrdila Konferencija univerziteta Srbije (KONUS) nalaze se stručnjaci problematičnih biografija.

Septembar 2014: Princip akademske čestitosti bio je više od dva sata tema skupštinske rasprave o izmenama Zakona o visokom obrazovanju povodom amandmana koji su podneli samostalni poslanici Nove stranke. 

Jul 2014: Rektor Univerziteta „Union”, Zlatko Stefanović, ocenio je da je pitanje kada će biti formirana nezavisna komisija za ispitivanje sumnjivog doktorata Aleksandra Šapića, dok je zvanični stav „Megatrenda” da je komisija za ispitivanje doktorske disertacije Nebojše Stefanovića počela da se formira. Kada je reč o Fakultetu organizacionih nauka i doktoratu Siniše Malog, oni su izjavili da se komisija po tom pitanju prvi put sastala 18. jula.

– Dekan Fakulteta organizacionih nauka, Milan Martić, rekao je da su ocene „Peščanika” o doktorskoj disertaciji gradonačelnika Siniše Malog tendenciozne. On je dodao da je u radu gradonačelnika bilo neadekvatnih i nepotpunih citata, kao i da će se proceniti njegov naučni doprinos.

Internet portal Peščanik je preneo tekst u kome se tvrdi da je doktorat Siniše Malog plagijat.

Internet portal Peščanik je preneo je tekst grupe autora u kom se tvrdi da je doktorska disertacija Aleksandra Šapića plagijat.

 Jun 2014: Prof. dr Božidar Ćurčić, urednik časopisa “Arhiv bioloških nauka”, podneo je ostavku nakon što su ga svetski, ali i naši naučnici optužili da je u zamenu za veliki novac nudio ekspresno objavljivanje radova u ovom časopisu.

Internet portal Peščanik preneo je tekst u kome grupa srpskih akademaca sa britanskih univerziteta tvrdi da doktorska disertacija ministra Stefanovića obiluje plalgijatima.

Premijer Vučič je ovim povodom izjavio da je obrazloženje tri naučnika da je doktorat Nebojše Stefanovića plagijat najgluplje obrazloženje koje je ikad čuo.

Profesorka Ekonomskog fakulteta Danica Popović je u svom autorskom tekstu objavljenom u Politici ocenila da su sve tvrdnje o plagijatu tačne.

- Ministar Srđan Verbić objavio da na Londonskoj školi ekonomije nema doktorskog rada rektora Megatrenda Miće Jovanovića i pozvao ga da podnese ostavku. Portal Dojče vele je preneo tekst u kome se tvrdi da ne postoje akreditovani Megatrend univerziteti u Londonu, Beču i Tokiju. Ministar Verbić je izjavio da “10 odsto svih doktorskih radova na našim univerzitetima smatra plagijatima po standardima kakvi se primenjuju u Evropi”

Maj 2014: Agencija za borbu protiv korupcije reagovala je oko nekih odredbi nacrta Zakona o udžbenicima, budući da je niz poslova prebačen na ministra prosvete. Agencija je ukazala da uvećana ovlašćenja ministra predstavljaju rizik za korupciju i uputila je niz sugestija na zakon, od toga da se zabrani posredovanje škola u prodaji udžbenika do ukidanja davanja poklona školama i nastavnicima.

Komentari posetilaca

Vaša email adresa neće biti objavljena. Polja sa * su neophodna.

*