O BIRN-u

BIRN Srbija, kao spona između različitih društvenih aktera, radi na uspostavljanju javnog dijaloga sa ciljem da se dođe do održivih rešenja za neke od ključnih problema u društvu.  Prepoznatljivost koju smo stekli u javnom životu, stvarali smo kroz organizaciju događaja, konferencija, javnih slušanja, okruglih stolova, debata, obuka za novinare, izdavanje publikacija i saradnju sa skoro svim medijskim kućama u zemlji.

Već godinama unazad, sarađujući sa nevladinim sektorom, ekspertima, javnom administracijom i medijima, uspešno stvaramo ambijent za saradnju i razmenu informacija.

U središtu interesovanja su nam važne društvene teme, kao što je dobro upravljanje, zaštita prava manjina, tranziciona pravda, transparentnost javnih finansija i razvoj pograničnih oblasti (pre svega Sandžaka i južne Srbije). Brojne analize koje se tiču ovih tema proizvod su našeg kontinuiranog višegodišnjeg rada sa dopisničkom mrežom iz cele Srbije.

BIRN Srbija je članica regionalne Balkanske istraživačke mreže, BIRN, koja se bavi promovisanjem profesionalnih standarda u novinarstvu i obukom novinara u regionu zapadnog Balkana.

        Kolarčeva 7/V, 11000 Beograd, Srbija

        +381 11 40 30 316

        BIRN SRBIJA web site

        office.serbia@birn.eu.com