O portalu Mera Vlade

Mera Vlade je online platforma u kojoj se ocenjuje u kojoj meri i na koji način se realizuju predizborne najave i obećanja stranaka koje čine Vladu. Pratimo nova/stara obećanja parlamentarnih partija, a nakon formiranja Vlade obaveštavaćemo javnost o njihovom ispunjavanju. Na našem sajtu informišite se i o učinku Vlade 2012-2014 i 2014-2016.

Mera Vlade prati tok reformi u 5 najvažnijih oblasti: javne finansijeprivredaborba protiv korupcijezdravstvo i prosveta.

Mera Vlade je namenjena svim građanima Srbije, ali pre svega biračima, koji na ovaj način u ruke dobijaju važan instrument kojim se pozivaju političke stranke na odgovornost svima čije interese treba da zastupaju. Cilj monitoringa Vlade je da se utvrdi u kojoj meri i na koji način su realizovane predizborne najave i obećanja stožernih stranaka vladajuće koalicije iznete tokom predizborne kampanje, ali i u programima i izbornim platformama stranaka, Ekspozeu mandatara i Koalicinom sporazumu. Kako je dugoročan cilj projekta ne samo utvrđivanje donetih mera i zakonskih rešenja, već i njihovih efekata na život građana i građanki, korišćeni su i sekundarni izvori koji sadrže evaluacije javnih politika u različitim oblastima, pre svega Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije, mišljenja relevantnih međunarodnih institucija, nezavisnih kontrolnih institucija i eksperata. Deo monitoringa čini i praćenje javne debate o određenim temama, reakcija i stavova javnosti, kao i kritičke ocene koje se reflektuju kroz medijske objave. Na osnovu pet oblasti koje su građani videli kao najvažnije za lični i društveni napredak, a imajući u vidu obećanja stranaka, sačinjena je lista mera, najavljenih i/ili preduzetih, čija primena se prati nizom kvalitativnih indikatora (zakonska rešenja, budžetske pozicije, najavljene izmene, ciljevi, reakcije javnosti i sl.).

O PROJEKTU Sistematsko praćenje rada aktuelne Vlade i javno objavljivanje i prezentacija dobijenih nalaza samo su deo aktivnosti BIRN-ovog post-izbornog projekta Potraga za odgovornošću, realizovanog uz pomoć britanske ambasade u Beogradu. Dnevno ažurirana online baza koja je pred vama, uz organizovanje tematskih javnih debata, iniciranje novinarskih istraživanja, ekspertskih komentara i medijskih objava, kao i saradnja sa nevladinim sektorom i stručnjacima, administracijom i nezavisnim institucijama najvažnije su aktivnosti navedenog projekta. Posebno važan segment aktivnosti odnosi se na saradnju sa organizacijama civilnog društva, jačanje uloge “čuvara javnosti” (watchdog) i kontrolora vlasti, kao temeljnih principa sektora.

Pozivamo Vas da svojim komentarima i dodatnim informacijama doprinesete što preglednijoj i objektivnijoj slici o aktivnostima Vlade u najrelevantnijim oblastima. Na sajtu Mera Vlade takođe možete pratiti najave debata i drugih događaja na kojima će se raspravljati o učinku Vlade Srbije, sa posebnim osvrtom na obećane i realizovane aktivnosti.