Oblast javnih finansija u izveštajima EK o napretku Srbije za 2015. i 2016. godinu

Javne finansije, izvestaj Evropske komisije, BIRN Srbija

Kliknite na fotografiju za uvećanje

Evropska Komisija je i u 2015. i u 2016. godini odala priznanje Vladi Srbije za jačanje fiskalne konsolidacije, pre svega kroz smanjenje manjka u bužetu i kroz očuvanje stabilnosti cena i održanje niske inflacije. Osim toga, izveštaji o napretku i dalje ponavljaju važnost smanjenja visokog javnog duga, neophodnost dalje reforme javnog sektora, smanjenja sive ekonomije i jačanja naplate poreza i drugih prihoda u budžetu.

Razlike između izveštaja u ove dve godine su u tome što je izveštaj iz 2015. godine uglavnom bio u tonu „impresivne“ fiskalne konsolidacije koja je ostvarena zahvaljujući jednokratnim merama koje nisu strukturnog karaktera (smanjenje plata i penzija, promene akcizne politike i slično).

Izveštaj o napretku iz 2016. godine i dalje odaje priznanje za sve što je do sada učinjeno, ali ujedno podiže i očekivanja u smislu da je neophodno postojeći napredak učiniti održivim – o ovim očekivanjima najbolje govori citat iz izveštaja iz ove godine – „sa napredovanjem fiskalne konsolidacije raste i značaj otklanjanja institucionalnih nedostataka“.

Dakle, Evropska komisija smatra da se javne finansije ne mogu održati stabilnim ukoliko se do kraja ne sprovede strukturna reforma javnog sektora, a sam proces projektovanja i trošenja javnog budžeta ne učini tranparentijim i podložnijim kontroli i javnoj odgovornosti za kršenje fiskalnih pravila. Ovo je upravo jedna od najznačajnijih novina u ovogodišnjem izveštaju u oblasti upravljanja javnim finansijama, o kojoj ranije nije bilo reči.