Podizanje kvaliteta obrazovanja

Predizborna ponuda, gledajući broj obećanja u vezi sa prosvetom, bila je nešto obimnija u odnosu na 2012. godinu, ali ne i kvalitetnija. Tokom kampanje 2014, obećanja su se uglavnom odnosila na povećanje broja stipendija, otvaranje novih univerziteta u zemlji, kao i reformisanje obrazovanja uopšte. Uz to, SNS gotovo da nije posvetio pažnju ovoj temi u kampanji, dok je SPS obećavao uvođenje predmeta preduzetništvo u srednje škole, kako bi se mladi osposobili za privatni posao i nova zanimanja. Unapređenje kvaliteta nastave jedna je od okosnica Strategije unapređenja sistema obrazovanja do 2020. godine, ali se rešenja iz ovog strateškog dokumenta još uvek ne primenjuju, jer Akcioni plan za sprovođenje strategije još uvek nije usvojen.

Delimično ispunjeno
  • Obećanja
  • Analiza
    stanja
  • Reakcije
    javnosti

Mart 2014: Naprednjaci su u kampanji istakli da je plan naredne vlade da i drugi gradovi u Srbiji, poput Kruševca i Užica, dobiju status univerzitetskih centara.

– Ivica Dačić je u kampanji najavio da će SPS nastaviti i proširiti program podele besplatnih udžbenika za učenike osnovne škole, a da će uz to znatno doprineti poboljšanju kvaliteta obrazovanja time što će uvesti predmet preduzetništvo u srednje škole i tako mlade osposobiti za tržišnu ekonomiju i privatni biznis.

Decembar 2015: Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić izjavio je da to ministarstvo radi na unapređivanju i poboljšavanju uslova za studiranje i život studenata sa hendikepom i nastoji da omogući što lakše njihovo uključivanje u društvo.

Grupa za socijalnu inkluziju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a za Srbiju i uz podršku Centra za interaktivnu pedagogiju organizovala je stručni skup pod nazivom “Predškolsko vaspitanje i obrazovanje po meri svakog deteta” u Beogradu 8.12.2015. godine u hotelu “Tulip In”. Skupovi su održani još i u Nišu, Čačku, Šapcu i obuhvaćeno je više od polovine predškolskih ustanova u Republici Srbiji. 

Predlog novog plana udžbenika, koji je uradio Zavod zaunapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV), predviđa ukidanje radnih svezaka u mnogim predmetima kao obaveznog dela udžbeničkog kompleta i smanjenje obima udžbenika. Ministar prosvete Srđan Verbić neće usvojiti novi plan udžbenika, već će tu odluku prepustiti Nacionalnom prosvetnom savetu (NPS).

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) dobio je od ministra prosvete Srđana Verbića zahtev za reviziju nastavnih planova i programa za osnovnu školu i usklađivanje nastavnog plana sa zakonom.

Novembar 2015: Ministar prosvete Srđan Verbić je na okruglom stolu posvećenom merenju učinka visokog obrazovanja istakao važnost donošenja odluka na osnovu podataka, a ne na osnovu bilo čijeg utiska ili mišljenja, i poručio da je potrebno utvrditi smislene indikatore za merenje učinka u visokom obrazovanju i na osnovu njih napraviti novi način finansiranja koji će omogućiti studentima veću dostupnost, ali i pravednost visokog obrazovanja.

Oktobar 2015: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, u okviru svojih nadležnosti, Unicef i Centar za obrazovne politike, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, realizuju projekat Unapređivanje kvaliteta obrazovnog sistema Republike Srbije kroz unapređivanje efektivnosti sistema spoljašnjeg vrednovanja rada škola i razvoj horizontalnog učenja između škola (SHARE). Projekat ima za cilj unapređivanje kvaliteta izabranih škola u Republici Srbiji kroz razvoj horizontalnog učenja između škola. Projekat će biti realizovan do decembra 2016. godine u 10 osnovnih škola. 

- Napravljena osnova Jedinstvenog informacionog sistema, koji raspolaže podacima o svim osnovnim i srednjim školama, odeljenjima, nastavnicima, fakultetima, studijskim programima, profesorima.

Avgust 2015: U odgovoru koji je Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja uputio Organizaciji za lezbejska ljudska prava – Labris na zahtev da se sadržaji udžbenika usaglase sa zakonom, navodi se da će svi diskriminatorni sadržaji u udžbenicima biti preispitani i uklonjeni, saopšteno je iz Labrisa.

Jul 2015: Narodna skupština RS usvojila je Novi zakon o udžbenicima koji bi  trebalo da obezbedi kvalitetne udžbenike koji će biti dostupni svim učenicima, kao i da zaštiti porodični budžet. Za zakon je glasalo 137 poslanika.

Tekst novog Zakona možete pogledati ovde.

- Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o udžbenicima čijom bi primenom trebalo da bude poboljšan kvalitet udžbenika i njihova dostupnost učenicima. Predlog naredne nedelje ulazi u skupštinsku proceduru. Prethodna verzija zakona povučena je iz republičkog parlamenta u maju zbog, kako je rečeno, pritisaka izdavačkih lobija.

- Predlog zakona o udžbenicima i dalje sadrži izvesne rizike za korupciju i nedostatke, istaknuto je u mišljenju o proceni rizika koje je Agencija za borbu protiv korupcije uputila Skupštini i Vladi Srbije.

Mišljenje Agenciji o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona možete pročitati ovde.

- Novi zakon o udžbenicima trebalo bi da obezbedi kvalitetne udžbenike koji će biti dostupni svim učenicima i zaštiti porodični budžet, izjavio je ministar prosvete Srđan Verbić.

Jun 2015: Osnovne škole objavile su juče preliminarne rezultate završnog ispita, prema prvim informacijama iz nekih školskih uprava, petomesečni štrajk prosvetnih radnika nije uticao na uspeh koji su đaci pokazali.

Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio је da je prilikom polaganja testa za malu maturu u Srbiji bilo manjih nepravilnosti, dodavši da one ne utiču na regulanost testa i da je zadovoljan kako je sve proteklo.

– Ministar prosvete Srđan Verbić je izjavio da Zakon predviđa maksimalnu cenu, a merilo su obim i plan udžbenika i dodao da očekuje da cena udžbenika nakon toga padne za 20 ili 30 posto.

– Pomoćnik ministra prosvete Milovan Šuvakov izjavio je da je tržište školskih udžbenika u Srbiji u ovom trenutku u haotičnom režimu, uz ocenu da je tu posredi legalna korupcija, prema važećem Zakonu o udžbenicima.

– Iz Ministarstva prosvete je poručeno da je Predlog zakona o udžbenicima, koji je polovinom maja povučen iz skupštinske procedure, dorađen i da će pred poslanike stići pre jeseni “pojačan” propis koji će u implementaciji biti lako sprovodljiv.

Maj 2015: Pomoćnik ministra prosvete Milovan Šuvakov izjavio je da je glavni cilj donošenja novog zakona o udžbenicima da kvalitetan udžbenik bude dostupan svakom detetu i da bi u narednih nekoliko nedelja predlog zakona mogao da se vrati u skupštinsku proceduru.

– Pomoćnik ministra prosvete Milovan Šuvakov izjavio je da je “nama strašno drago da se poslanici Evropskog parlamenta bave obrazovanjem u Srbiji, ali s druge strane, od evropskih tela poput Evropske komisije nismo dobili nikakve ozbiljnije pritužbe na zakon“.

Vlada Srbije je na predlog Ministarstva prosvete povukla iz skupštinske procedure Predlog zakona o udžbenicima, zbog brojnih pritisaka i nesuglasica vezanih za rešenja u tom propisu.

– Državni sekretar Ministarstva prosvete Zorana Lužanin izjavila je da je Ministarstvo u januaru podnelo krivičnu prijavu protiv Udruženja izdavača udžbenika, nastavnih sredstava i učila Srbije zbog sumnje da je falsifikovalo potpise autora koji se navode kao potpisnici dopisa upućenog ministarstvu tokom izrade Predloga zakona o udžbenicima.

Udruženje izdavača udžbenika nastavnih sredstava i učila Srbije demantovalo je tvrdnju Ministarstva prosvete da je falsifikovalo potpise autora koji se navode kao potpisnici dopisa upućenog Ministarstvu tokom izrade Predloga zakona o udžbenicima, a zbog čega je to ministarstvo podnelo krivičnu prijavu.

– Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je da je zakon o udžbenicima povučen iz skupštinske procedure zbog lobista, među kojima ima i izdavača, kao i da je postojala opasnost da neki članovi zakona budu proizvoljno tumačeni čime bi bila ugrožena njegova implementacija.

April 2015: Direktori škola biraju razna sredstva kako bi nadoknadili nastavu, zbog čega postoji otpora nastavnika, koji, nakon štrajka, neće i ne žele da je nadoknade izjavio je potpredsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije Milorad Antić i naglasio da je veliki broj direktora produžio školsku godinu, a kako je rekao, jedino ministar prosvete može da produži školsku godinu, a ne direktor škole ili bilo ko drugi.

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o udžbenicima čijom primenom će, kako se očekuje, biti stvoreni uslovi  za brže usaglašavanje udžbenika sa naučnim, tehničko-tehnološkim i društvenim promenama i poboljšanje kvaliteta nastave, posebno u stručnim školama.

Tekst Predloga možete pogledati ovde.

Ministar Verbić izjavio je da bi novi Zakon o udžbenicima trebalo da donese veći kvalitet, nižu cenu ali i manji broj knjiga u kompletu. Ministar je pozvao nastavnike da se uključe u pisanje udžbenika.

I pored apela Zaštitnika građana Saše Janković, Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Nevene Petrušić i više od 35 nevladinih organizacija na čelu sa Inicijativom za inkluziju “VelikiMali” da se ne uvode posebni udžbenike za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, Predlogom zakona o udžbenicima predviđeno je da će učenici sa smetnjama u razvoju koristi udžbenik čiji je sadržaj i/ili format prilagođen njihovim sposobnostima, potrebama i mogućnostima.

– Državni sekretar u Ministarstvu prosvete Zorana Lužanin najavila je da će ograničenjem broja strana novi Zakon o udžbenicima dovesti do pojeftinjenja udžbenika i omogućiti da se iz njih izbace suvišni sadržaji.

– Državni sekretar u Ministarstvu prosvete Zorana Lužanin izjavila je da je između 145.000 i 150.000 osnovaca prijavilo se za besplatne udžbenike i ukazaja da je u budžetu 620 miliona dinara za ovu namenu, a da je ideja da 90.000 do 100.000 prijavljenih dobije kompletnu pomoć.

Februar 2015: Ministar Verbić najavio je da bi Zakon o udžbenicima trebalo da reši tri ključna problema – da udžbenici budu kvalitetniji i dostupni svima, da proces odobravanja udžbenika bude transparentan i da omogući roditeljima bolje planiranje budžeta.

Tekst Nacrta Zakon o udžbenicima kao i Obrazloženje možete videti ovde.

Januar 2015: Uspostavljanje godinama nedostajućeg jedinstvenog informacionog sistema u prosveti ali i donošenje prvog zakona o prosvetnoj inspekciji koji, osim Srbije, imaju sve zemlje u regionu, usvajanje novog zakona o udžbenicima – neki su od prioriteta Ministarstva prosvete u 2015. godini.

Decembar 2014: Prema planu rada Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja tokom 2015. godine planirano je donošenje Zakona o udžbenicima, Zakon o prosvetnoj inspekciji, Zakon o visokom obrazovanju, Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti, Zakon o inovacionoj delatnosti, Zakon o studentskom organizovanju kao i usvajanje izmena Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnoj školi i Zakona o srednjoj školi.

– Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o udžbenicima.

– Ministar prosvete Srđan Verbić je sa direktorom Britanskog saveta za zapadni Balkan potpisao Sporazum o saradnji u unapređivanju kvaliteta obrazovanja u Srbiji koji će, između ostalog, omogućiti osobama koje imaju sertifikat ove institucije da izvode nastavu engleskog u prva četiri razreda osnovne škole.

Tekst sporazuma možete pročitati ovde.

Novembar 2014: Pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Zorana Lužanin rekla je da je Nacrtom zakona o udžbenicima predviđeno da država ograniči cenu i obim udžbenika, dok će kriterijum za besplatne udžbenike biti socijalni status učenika osnovnih i srednjih škola.

U intervjuu datom listu Danas Zorana Lužanin ukazala je da cilj Nacrta zakona o udžbenicima nije da se smanji broj izdavača već da dobijemo kvalitetne udžbenike i da budu dostupni svakom učeniku.

Oktobar 2014: Ministar Verbić je naveo da bez ozbiljne reforme visokog obrazovanja izmene zakona nisu dovoljne i da poslednje izmene treba posmatrati kao poslednju prepravku i da je potreban novi zakon u čiju izradu će biti uključeni studenti.

Septembar 2014: Poslanici Narodne skupštine usvojili su većinom glasova izmene Zakona o visokom obrazovanju koje predviđaju različite postupke priznavanja stranih diploma radi zapošljavanja i nastavka školovanja, produženje roka za završetak studija za “stare studente” kao i precizan postupak za dobijanje i oduzimanje dozvola za rad visokoškolskih ustanova.

Tekst Zakona možete pročitati ovde.

– Obrazlažući Predlog zakona o izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, minisar Verbić je pred poslanicima naveo da se dve glavne stvari u ovom zakonu odnose na unapređenje transparentnosti rada visokoškolskih ustanova i postupka priznavanja stranih visokoškolskih diploma.

Avgust 2014: Predsednik Opštine Bujanovac Nagip Arifi najavio je da školska godina u školama u tri opštine na jugu Srbije neće početi u ponedeljak, 1. septembra jer još nisu obezbedjeni svi udžbenici na albanskom jeziku.

Komisija za akreditaciju (KAPK) utvrdila je da je nivo naučnoistraživačkog rada na Megatrend univerzitetu nezadovoljavajući.

Univerzitet u Beogradu među prvih 400 na Šangajskoj listi najboljih univerziteta za 2013. godinu.

Posle PISA, Srbiji preti izostanak iz još jednog značajnog međunarodnog istraživanja učeničkih postignuća TIMSS. Prošle godine propustili smo probno TIMSS istraživanje, ali još imamo šansu da se uključimo u glavno, koje će biti na proleće iduće godine. Iz Ministarstva prosvete poručuju da će ovaj projekat biti nastavljen.

Ministar prosvete Srđan Verbić najavio je da će zakonskim rešenjima koje sprema ministarstvo biti uzdrmani monopoli izdavača i smanjen broj udžbenika koji đaci nose u školu.

U intervjuu povodom 100 dana rada Vlade, ministar prosvete govori o završnom ispitu za osnovce, Strategiji razvoja obrazovanja do 2020. i Zakonu o visokom obrazovanju.

Jul 2014: Univerzitet u Beogradu je zauzeo 809. mesto od 1.000 rangiranih visokoškolskih institucija, prema listi koju je sačinio Centar za rangiranje svetskih univerziteta. Na toj listi plasirao se iza Univerziteta u Ljubljani u Univerziteta u Zagrebu.

– Vlada je na 28. sednici usvojila predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između vlade i Evropske unije o u programu „Horizont 2020”, kojim se najavljuje saradnja u oblasti obrazovanja i ispunjavanje standarda koje ovaj program podrazumeva.

– Počela javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Izmene između ostalog predviđaju duži rok za diplomiranje „večitih studenata”, olakšanu proceduru priznavanja stranih diploma u Srbiji, kao i precizan postupak za dobijanje i oduzimanje dozvola za rad visokoškolskih ustanova.

– Kako tokom dve godine među univerzitetima u Srbiji nije bila postignuta saglasnost o minimalnim kriterijumima za izbor u zvanja nastavnika, izmene zakona o visokom obrazovanju prema pisanju Danasa predviđaju da Konferencija univerziteta Srbije (KONUS) u roku od šest meseci predloži minimalne uslove za izbor u zvanja docenta, vanrednog i redovnog profesora, a Nacionalni savet za visoko obrazovanje ima najviše tri meseca da utvrdi te kriterijume.

Jun 2014: Prvi rezultati testova male mature pokazali da se u Srbiji ocene masovno poklanjaju. Đaci su na prijemnom ispitu radili testove iz maternjeg jezika, matematike i kombinovani test. Podaci Ministarstva prosvete pokazuju da su učenici osvojili u proseku 9,22 poena iz maternjeg jezika, 8,57 iz matematike i 4,87 na kombinovanom testu.

Ministarstvo prosvete najavljuje da će proces priznavanja stranih diploma biti mnogo kraći posle usvajanja novih zakonskih odredbi, što se očekuje do jeseni.

Avgust 2015: Novi Zakon o udžbenicima doneće odbranu vrednosti, kao što su objektivnost, kvalitet, konkurencija i antikoruptivnost, izjavio je danas direktor Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) Zoran Avramović. Avramović je za portal ocenio da je postojalo više razloga za donošenje novog Zakona o udžbenicima i ukazao da je jedna od najznačajnijih novina uvođenje javne liste ocenjivača.

Jul 2015: “Zato što sve i ako se na neki način, po Demokratskoj stranci, loše bavi dostupnošću udžbenika – on ni na koji način ne tretira najvažnije pitanje – a to je kvalitet udžbenika, koji se ovim predlogom zakona uopšte ne poboljšava”, kaže Aleksandra Jerkov.

Jun 2015: U 20. izdanju emisije Zumiranje nedeljnika Vreme o Zakonu o udžbenicima razgovarale su Gordana Knežević Orlić iz Udruženja izdavača udžbenika i Dragana Ćorić iz Udruženja “Roditelj”.

Emisiju možete pogledati ovde.

Maj 2015: Prema pisanju Blica, pritisci izdavača da se povuče zakon jer su njihovi finansijski interesi ugroženi toliko su jaki da su sprečili da se u Narodnoj skupštini usvoji zakon kojim bi na haotičnom tržištu učila bio uveden reda, dovode se i u vezu sa nedavnim prebijanjem pomoćnika ministra prosvete Milovana Šuvakova.

– List Politika ukazuje na rat koji se rasplamsao za tržište udžbenika koje godišnje donosi od 80 do 150 miliona evra kao i da se u javnosti spekuliše su privatni izdavači udžbenika (a među njima najmoćniji izdavač “Klet” koji je kupovinom dve izdavačke kuće navodno stekao monopol) primorali ministra prosvete da povuče iz skupštinske procedure predlog novog zakona o udžbenicima.

– Prema saznanjima Novosti, Zakon je u poslednjem trenutku sklonjen pod pritiskom pojedinih privatnih izdavača, među kojima prednjači izdavačka kuća “Klet” koja ima najveći uticaj i udeo na tržištu, a čija direktora Gordana Knežević Orlić je istovremeno i predsednica Udruženja izdavača udžbenika.

– Predsednica skupštinskog Odbora za obrazovanje Aleksandra Jerkov izjavila je da je dobila pismo izvestioca EP za Srbiju Dejvida Mekalistera u kojem on kritikuje predlog Zakona o udžbenicima jer se ugrožava slobodno tržište i favorizuje državno izdavačko preduzeće. 

Udruženje izdavača udžbenika pozdravilo je odluku o povlačenju Predloga zakona o udžbenicima, ali je nazadovoljno što se, kako tvrde, izdavači dovode u negativan kontekst.

– Predsednica Udruženja izdavača udžbenika Gordana Knežević Orlić izjavila je za RTS da je najveći problem sa zakonom koji je povučen rok od 30 dana određen za prevod i štampu udžbenika na jezicima nacionalnih manjina što, kako navodi, nije moguće.

– Poslanici opozicije zatražili su od ministra prosvete Srđana Verbića dodatna objašnjenja u vezi povlačenja predloženog zakona o udžbenicima iz skupštinske procedure dan uoči početka rasprave. Neki od njih smatraju da resorni ministar zbog toga treba da podnese i ostavku.

Predlogom zakona o udžbenicima prihvaćene su neke od preporuka Agencije za borbu protiv korupcije, međutim, predložena rešenja i dalje sadrže izvesne rizike korupcije i nedostatke, navodi se u mišljenju koje je Agencija uputila Skupštini i Vladi.

Mišljenje Agencije o Predlogu zakona možete pogledati ovde.

Mart 2015: Profesorka Beogradskog univerziteta u penziji Srbijanka Turajlić ocenila je nedopustivo male plate prosvetnih radnika “pored toga što im ne omogućavaju da pristojno žive, zapravo govore o tome da ovoj zemlji nije stalo do obrazovanja”.

Februar 2015: Prema podacima Svetskog ekonomskog foruma za 2013-2014. godine, Srbija je nalazi u veoma lošoj poziciji ako se uzmu u obzir kapaciteti da zadrži i privuče talente. Od 148 zemalja koje su uključene u uzorak Srbija se nalazi na 146 odnosno 147 mestu.

– U Mišljenju o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o udžbenicima koje je Agencija za borbu protiv korupcije dostavila Ministarstvu prosvete konstatuje se da predložena rešenja sadrže izvesne rizike korupcije i nedostatke koji ugrožavaju ostvarivanje cilje zakona ‒ povećanje kvaliteta i dostupnosti udžbenika svim učenicima. Primedba Agencija se pre svega odnosi na ovlašćenje koje se daje ministru da podzakonskim aktima uredi pitanja koja je neophodno regulisati zakonskim odredbama.

Mišljenje Agencije možete pročitati ovde.

Decembar 2014: Gordana Knežević Orlić, predsednica Skupštine Udruženja izdavača udžbenika Srbije, ocenila je da odredba Nacrta zakona o udžebnicima koja predviđa da udžbenik koji ne dobije 15 odsto tržišta ne može da se koristi u nastavi ne postoji nigde u Evropi i da izbacuje iz upotrebe nove, inovativne udžbenike koji u prvoj godini korišćenja nikad ne prelaze 7-9 odsto.

- Tim stručnjaka za reformu visokog obrazovanja je u maju 2014. sproveo istraživanje o Stavovima učenika o nastavi u srednjoj školi i nastavku školovanja na visokom obrazovanju.

 Rezultate istraživanja možete pogledati ovde.

-  Prema pisanju Politike, eho sa privatnih univerziteta – da se diplome stiču bez previše znanja – stigao je do državnih fakulteta, te je među mladim akademcima stvorena opšta koalicija za nerad, dok se profesori bave političkim i partijskim aktivizmom.

- Prof. dr Tatjana Paunović redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, u svom autorskom tekstu objavljenom na portalu Peščanik podseća da diplomirani filolozi ne mogu da predaju u školama bez master diploma i ocenjuje da je sporazumom sa Britanskim savetom ova “komercijalna privatna ustanova” obezbedila značajno proširenje tržišta za svoje komercijalne programe testiranja.

- Evropsko udruženje izdavača udžbenika kritikovalo je Nacrt zakona o udžbenicima, ocenjujući da će naneti ozbiljnu štetu kvalitetu obrazovanja u Srbiji i dovesti do zatvaranja manjih izdavačkih kuća i otpuštanje velikog broja kvalitetnih ljudi.

- Udruženje izdavača i knjižara Srbije kritikovalo je Nacrt zakona o udžbenicima, ocenivši da će odredba prema kojoj u katalog odobrenih udžbenika mogu da uđu samo udžbenici koji imaju najmanje 15 odsto učešća na tržištu udžbenika kao i uvođenje sistema prema kom se udžbenici odobravaju svake četvrte godine dovesti do zatvaranja većeg broja izdavačkih kuća.

Novembar 2014: Predlog nacrta zakona o udžbenicima je rigidan, birokratski i retrogradan, a njegov cilj je da se broj izdavača smanji, ocenjeno je na okruglom stolu Udruženja izdavača udžbenika, nastavnik sredstava i učila Srbije.

Oktobar 2014: Povodom odbijanja skupštinske većine da na dnevni red sednice stavi dopune Zakona o visokom obrazovanju Zoran Živković je ocenio da su poslanici većine za to da u Srbiji bude dozvoljeno plagiranje diploma i da oni koji su učinili kriminalni akt budu nosioci najviših državnih funkcija.

Septembar 2014: Nova stranka uputila je u skupštinsku proceduru predlog za dopunu Zakona o visokom obrazovanju koji predviđa uvođenje principa akademske čestitosti sa ciljem da se srpsko visoko obrazovanje zaštiti od plagijata.

- Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta upozorila je da bi usvajanje pojedinih rešenja predviđenih predlogom za izmenu zakona o visokom obrazovanju moglo da ugrozi njen rad i međunarodni položaj i predložila dve zakonske izmene koje bi povećale šanse da postane punopravni član Evropskog registra akreditacionih agencija i da zadrži postojeće članstvo u Evropskoj mreži akreditacionih agencija.

- Profesorka Beogradskog univerziteta u Srbijanka Turajlić konstatovala je da je Srbija trenutno jedina zemlja u Evropi u kojoj se jedan ispit može polagati pet puta u toku jedine akademske godine.

Jul 2014: Članovi Odbora za obrazovanje Narodne skupštne ocenili su da su najavljene izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju kozmetičke i neće doneti željene reforme.

Maj 2014: Profesor dr Branko Kovačević izjavio je da Srbija ima talentovanu decu, ali da oni samo u inostranstvu dostižu tržišnu vrednost koja u Srbiji ne može biti postignuta i da zato imamo „odliv mozgova”. Naš fokus u reformi obrazovanja bi, prema njegovim rečima, trebalo da bude srednji učenik, onaj koji je najbrojniji i koji nakon osnovne i srednje škole ne želi da dalje ulaže u svoje obrazovanje.

- Prema podacima Građanskih inicijativa najviše osnovaca, srednjoškolaca i studenata, posetilaca sajta “Bolja škola, bolji faks”, žali se na kvalitet nastave u obrazovnim ustanovama i na diskriminaciju.

- U okviru projekta “Nacionalni dijalog u oblasti društvenih nauka u Srbiji, 2014-2016” koji vodi Institut ekonomskih nauka kao lokalna kancelarija Regionalnog programa podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka (RRPP) organizovana je fokus grupa u kojoj je učestvovalo je preko dvadeset mladih istraživača, doktoranata, asistenata na fakultetima, saradnika u organizacijama civilnog društva koji su diskutovali o položaju mladih istraživača u Srbiji.

Nalaze fokus grupe možete pročitati ovde.

Mart 2014: Prof. dr Miroslav Kuka, za čiji su projekat reforme srpskog obrazovanja zainteresovani Amerikanci, Rusi i Kinezi, saopštio je da je u promeni domaćeg sistema potrebno ukinuti ponavljanje razreda, ali i razvijati „kolektivni duh” kod dece i učiti ih društvenim veštinama.

Februar 2014: Direktor istraživačke stanice “Petnica”, Vigor Majić, izjavio je da su nastavni planovi u srpskim školama „dosadni”. Dodao je da je učenicima na časovima “dosadno, kao i da postoji osećanje straha, treme i nesigurnosti”, što bi trebalo da zabrine sve, a “učenicima bi moralo da se omogući da se kreću, da razmišljaju, da sumnjaju, da postavljaju pitanja, da predlažu”.

Komentari posetilaca

Vaša email adresa neće biti objavljena. Polja sa * su neophodna.

*