Povezivanje sa tržištem rada

Podsećamo, jedna od okosnica kampanje 2012. godine bilo je insistiranje na usklađivanju prosvetnog sistema sa zahtevima i obrazovnim profilima na tržištu rada. Tokom ovogodišnje kampanje i u ekspozeu premijera Vučića akcenat je stavljen na promenu zastarelosti sadašnjeg sistema obrazovanja i osavremenjivanje kako učeničke, tako i studentske literature. Prošla vlada je za ovo obećanje dobila ocenu „neispunjeno”.

Delimično ispunjeno
  • Obećanja
  • Analiza
    stanja
  • Reakcije
    javnosti

Mart 2014: Ivica Dačić je u kampanji izjavio da će SPS „modernizovati sistem obrazovanja i prilagoditi ga svetu rada kako bi osposobili mlade ljude za tržišnu ekonomiju i privatni biznis” i da će „proširiti sredstva namenjena finansiranju studenata iz budžeta u odnosu 70% budžetskih naspram 30% samofinansirajućih.”

Februar – mart 2014: Kako su naveli socijalisti, u srednje škole bi, isto kao što su uradili i Hrvati, trebalo uvesti predmet preduzetništvo, kako bismo naučili i podstakli mlade ljude da mogu da pokrenu nekakvo svoje mikro, malo ili srednje preduzeće.

Decembar 2015: U Politehničkoj školi svečano je potpisan Memorandum o saradnji izmedju Lokalnog saveta za zapošljavanje, Privrednog saveta i tehničkih škola u Kragujevcu. On predvidja njihovu bližu saradnju i zajedničke predloge nadležnim ministarstvima za izmene u zakonskim rešenjima za bolje uskladjivanje obrazovanja sa realnim potrebama privrede. Potpisi na Memorandumu o saradnji znače korak bliže ka boljem uskladjivanju obrazovanja sa realnim potrebama privrede. Oko tog cilja složili su se njegovi potpisnici, predstavnici Lokalnog ekonomskog saveta, Privrednog saveta Politehničke škole Prve i Druge tehničke škole u Kragujevcu.

- Ministar prosvete Srđan Verbić i švajcarski ambasador u Srbiji Žan Danijel Ruh obišli su proizvodne pogone kompanije “Atlas” u Užicu kao podsticaj za javno-privatno partnerstvo između privatnih kompanija i srednjih stručnih škola i obuku učenika kroz rad. Učenici u Tehničkoj školi koji se budu obrazovali za novi profil – operater za izradu nameštaja, koji je promovisan, od naredne školske godine obavljaće stručnu praksu u kompaniji “Atlas” i još šest kompanija za proizvodnju nameštaja u Zlatiborskom okrugu.

- Ministarstvo prosvete raspisalo je Konkurs za srednje škole koje će realizovati kooperativini model obrazovanja u zanatsko-tehničkim profilima za prvi razred od školske 2016/2017. godine. 

Novembar 2015: Ministar prosvete Srđan Verbić ukazao je da se mora promeniti način finansiranja visokog obrazovanja i više uskladiti sa potrebama tržišta rada, a manje sa brojem zaposlenih profesora. Prema njegovim rečima, u nekim oblastima visokog obrazovanja ima previše studenata, dok ih u drugim gotovo i nema i to nije dobro jer se dobar deo visokog obrazovanja pretvara u socijalne programe. Verbić je naveo primer učiteljskih fakulteta u Srbiji budući da na njima ima više studenata nego što je ih je potrebno na tržištu rada.

Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je u Nišu da se obrazovni sistem u Srbiji dobro razvija i da prilagođava obrazovne programe potrebama tržišta rada, ali da ljudi ugavnom ne prepoznaju koliko se radi na tome. Ministar je naveo da imamo desetine srednjih stručnih škola koje su dobile potpuno novu opremu i koje imaju modernizovane programe, ali da je praksa ono što nemamo.

Oktobar 2015: Stopa nezaposlenosti mladih u Srbiji veoma je visoka i iznosi 43,1 odsto, a među ključnim razlozima za takvo stanje je nedostatak radnog iskustva i prakse, rečeno je na skupu “Nezaposlenost mladih – od želje do karijere. 

Ministar Verbić rekao je da su upravo mladi oni koji najviše mogu i moraju da urade za pronalaženje svog posla jer, kako je istakao, niko nema moralno pravo da čeka državu da mu u potpunosti reši problem. Ključni razlog što mladi ne dobijaju posao Verbić je naveo to što nemaju praksu. 

- Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić kaže za RTS da se oko Nove godine očekuje zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija koji govori o tome ko šta zna i može da radi.

- Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić izjavio je da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nema nacionalni okvir kvalifikacija koji je neophodan zbog povezivanja potreba tržišta rada i obrazovanja.

Da bi Srbija bila uspešna u smanjenju dugoročne nezaposlenosti mladih, najvažnije je što skorije uspostavljanje Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOK) koji će omogućiti bolju komunikaciju između obrazovanja i tržišta rada, zaključeno je na uvodnom delu javnog slušanja u Narodnoj skupštini na temu “Nacionalni okvir kvalifikacija – povezivanje obrazovanja i tržišta rada”.

U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja počeo je sa radom ENIK/NARIK centar za priznavanje stranih visokoškolskih diploma studenta koji su ih stekli u inostranstvu. Naši studenti koji su stekli diplomu na stranoj visokoškolskoj ustanovi na jednoj adresi u Ministarstvu mogu brže i jeftinije da završe celu proceduru priznavanja diplome radi zapošljavanja u Srbiji, i ceo postupak se završava najduže u roku od 90 dana, po ceni od 3.500 dinara.

Višemesečno prikupljanje dokumenata, čekanje i sume od nekoliko hiljada evra za nostrifikaciju diplome sada su prošlost, a interesovanje studenata da po novim pravilima to učine je veliko”, izjavio je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić.

Avgust 2015: Na otvaranju konferencije “Razvoj preduzetničkog učenja u Srbiji”, ministar Verbić je rekao da se često čuje da obrazovanje treba da bude usklađeno sa potrebama tržišta rada, ali da se to često izjednačava sa onim što su zahtevi i interesi poslodavaca. Ministar Verbić poručio je da preduzetnički duh treba gajiti i mladima omogućiti da ga razvijaju i naglasio da kod učenika treba razvijati i znanje i veštine, jer je cilj stvaranje kompetentnog čoveka za tržište rada.

Jun 2015: Poslodavcima i investitorima nisu važne diplome, već šta osoba zna da radi, izjavio je ministar prosvete Srđan Verbić i istakao da je Nacionalni okvir kvalifikacija (NOK) verovatno najvažniji preduslov za strane investicije u Srbiji.

Maj 2015: Država će maksimalno podržati razvoj preduzetništva kod mladih, izjavio je ministar privrede Željko Sertić i najavio da se planira uvođenje preduzetništva, kao predmeta u srednje škole u Srbiji.

Mart 2015: Premijer Vučić je najavio da će u Srbiji uskoro početi dualno obrazovanje, sistem po kome se obrazuju mladi u Nemačkoj, Švajcarskoj, Austriji.

Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je da će Ministarstvo koje vodi raditi na razvoju dualnog sistema obrazovanja i najavio promenu upisne politike u skladu sa budućim potrebama tržišta rada i u skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja do 2020. godine

- U okviru realizacije projekta “reforme stručnog obrazovanja u Srbiji” koji realizuju Ministarstvo prosvete i GIZ,  prva generacija učenika novog smera bravar – zavarivač Politehničke škole u Kragujevcu započela je pohađanje nastave zasnovane na elementima dualnog obrazovanja.

Januar 2015: Na inicijativu Privredne komore Srbije, a uz podršku Ministarstva privrede, Ministarstvo prosvete formiralo je Radnu grupu za uvođenje zanatskog kooperativnog obrazovanja sa zadatkom da radi na razvoju zanatskog stručnog obrazovanja koje se zasniva na praksi u realnom radnom okruženju.

U osam srednjih stručnih škola u Srbiji uvedena su tri profila bravar-zavarivač, električar i industrijski mehaničar po novom modelu.

Novembar 2014: Ministar Verbić je prisustvovao je prezentaciji dualnog sistema obrazovanja i otvaranju radionice Tehničke škole u Pećincima koji će učenicima omogućiti da se usavrše se za posao industrijskog mehaničara, novi obrazovni profil, koji je od ove školske godine uveden za potrebe nemačke kompanije Bosch. Ministar je tom prilikom istakao da je povezivanje prosvete i privrede važno jer je jedan od razloga nezaposlenosti mladih i njihovog nepovoljnog položaja na tržištu rada neusklađenost nastavnih programa sa potrebama privrede.

Avgust 2014: Oko 40 odsto građana u Srbiji nema završenu srednju školu, odnosno nikakvu radnu kvalifikaciju, izjavio je pomoćnik ministra prosvete Ljubiša Antonijević.

Jul 2014: Ove godine čak 500 učenika koji su konkurisali za upis Elektrotehničkog fakulteta ostalo je ispod crte. Da stvar bude komplikovanija, diplomci ovog fakulteta su među najtraženijima na tržištu rada, ali je upisna politika države takva da se kvote za IT stručnjake na fakultetima i dalje slabo povećavaju.

– Ministar rada, zapošljavanja, socijalnih i boračkih pitanja, Aleksandar Vulin, izjavio je da je prosvetni sistem u Srbiji neusklađen sa tržištem rada i da se mora reformisati u smeru tržišne orjentisanosti.

– Interesovanje brucoša prilikom upisa fakulteta ubedljivo najveće za menadžerske smerove, medicinske fakultete i Fakultet bezbednosti.

– Reforma srednjih stručnih škola traje od 2003. godine, kada su se pojavili prvi ogledni profili. Evropska unija je Srbiji za to dala više od 20 miliona evra. Iako se ocena reformisanih profila očekivala posle prve generacije, to se još uvek nije dogodilo.

Jun 2014: Ministar prosvete Srđan Verbić prihvatio je u Briselu sporazum o ulasku Srbije u obrazovni program “Erazmus plus”, koji ima za cilj jačanje veza između obrazovnih institucija i tržišta radne snage Srbije i Evropske unije.

Mart 2014: Rezultati istraživanja o izboru studija sprovedenog na sajtu Prijemni.infostud.com pokazuju izvestan nesklad između interesovanja maturanata i potreba tržišta rada.

Mart 2015: Profesor Ivan Ivić, jedan od autora Strategije razvoja obrazovanja, upozorava da bi primena dualnog modela obrazovanja mogla da dodatno poveća nezaposlenost jer ovaj model “odvaja šteobrazovne od stručnih škola, nakon kojih skoro da ne postoji način za nastavak školovanja, već samo za zapošljavanje, koje je kod nas slabo”.

Profesorka Turajlić ukazuje da dualno obrazovanje “uskraćuje deci pravo na jednakost i ravnopravnost u izboru obrazovanja” i pravi sistem školovanja “u kome će mnoga deca a priori biti osuđena na zanat”.

Februar 2015: Neefikasan sistem priznavanja stranih diploma sprečava adekvatno korišćenje obrazovanog resursa, sprečava mobilnost radne snage i snižava rejting domaćih univerziteta prema mišljenju Nemanje Krstića, asistenta na Filozofskom fakultetu u Nišu.

Decembar 2014: Beogradski centar za političku izuzetnost ukazao je daje Srbiji potreban Nacionalni okvir kvalifikacija, između ostalog, i zato što Nacionalna služba za zapošljavanje posreduje u zapošljavanju na osnovu Nacionalne klasifikacije zanimanja iz 1990.

- Na konferenciji “Dualni sitem obrazovanja u Austriji; harmonizacija politike zapošljavanja sa potrebama tržišta rada u Srbiji”, predstavnici UGS Nezavisnost i Saveza samostalnih sidnikata su istakli da je teško očekivati da će postojeći obrazovni sistem biti u stanju da se, u kratkom roku, prestroji u skladu sa promenjenom strukturom tražnje za radom, kvalifikacijama i veštinama i da se ključni izazovi za kreiranje adekvatne strategije obrazovanja u narednom periodu ogleda u nedovoljnoj usaglašenosti strategije zapošljavanja sa obrazovanjem i nepovezanosti formalnog i neformalnog obrazovanja

Oktobar 2014: Evropska komisija u svom izveštaju o napretku Srbijeu ističe se da “nepostojanje efikasnog sistema za priznavanje diploma predstavlja ozbiljnu prepreku diplomcima za dalje školovanje i zapošljavanje”.

Jul 2014: Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Saša Ranđelović, izjavio je da je potrebna hitna reforma obrazovanja kako bi se i ono uskladilo sa potrebama tržišta.

Jun 2014: Profesorka Univerziteta u penziji Srbijanka Turajlić istakla je da su studijski programi na svim nivoima studija su još uvek prilagođeni prevashodno istraživanju, a ne zapošljavanju i da je to posledica činjenice da su visokoškolske ustanove nastale u vreme industrijske revolucije kada je najveći broj poslova zahtevao srednjoškolsku stručnu spremu, a od fakulteta se očekivalo da školuje istraživačku elitu.

Mart 2014: Na tribini “Da li je obrazovanje tema izborne kampanje” koje su organizovale Građanske inicijative, poznati srpski genetičar Miodrag Stojković ukazao je da se đaci u Srbiji školuju za 138 profesija. Predstavnici Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije nisu se odazvali pozivu da uzmu učešće u debati.

Komentari posetilaca

Vaša email adresa neće biti objavljena. Polja sa * su neophodna.

*