Reforma državne uprave

Fokus reforme državne uprave i lokalne samouprave će biti na redefinisanju broja zaposlenih, jačanju kapaciteta državnih službenika i podizanju njihove odgovornosti, kao i uvođenje odgovornosti samouprava za kvalitet sopstvenih odluka. Državna administracija treba da postane podrška, a ne prepreka investitorima i privatnicima, i premijer je najavio da će tome umnogome doprineti agresivno uvođenje elektronske uprave. Usvojen je Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave, najavljen početak uvođenja sistema elektronskih građevinskih dozvola, usvojeni su Zakon o inspekcijskom nadzoru, izmene Zakona o matičnim knjigama,  izmene Zakona o državnim službenicima, o platama državnih službenika i nameštenika, o platama u državnim organima i javnim službama, kao i izmene Zakona o državnoj upravi. Formiran je Sekretarijat za javne politike koji će se baviti analiziranjem propisa i davanjem mišljenja o njihovim efektima. Registar zaposlenih u javnom sektoru, prvi put sačinjen u mandatu prethodne vlade, pokazuje da u državnoj upravi radi 36.000 ljudi, na lokalu 163.000, u obrazovanju 161.000, a 135.000 u zdravstvu i da značajnijeg smanjenja još uvek nema.

Neispunjeno
  • Obećanja
  • Analiza
    stanja
  • Reakcije
    javnosti

Januar 2016. Ne bi bilo dobro da u 2016. bez posla ostane 30.000 ljudi iz javne uprave, bez preduzeća, kaže ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički.

Jul 2015. Ministarska državne uprave i lokalne samouprave izjavila je da Vlada Srbije još nije usvojila dokumente o kriterijumima za smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi, ali da je dogovoreno da ministarstva odrede gde su viškovi.

– Predstavljajući Predlog zakona o Registru zaposlenih u javnom sektoru, Udovički kaže da je to više tehnički akt koji treba da omogući praćenje naročito zakona o načinu odredjivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, a uredjuje prikupljanje i obradu podataka zaposlenih u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Jun 2015. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički najavila je juče da će prva otpuštanja u javnom sektoru početi već od septembra. U prvoj fazi, radi konsolidacije finansija, neophodno je da se državna uprava smanji za 9.000 zaposlenih, a da bi do kraja godine u javnom sektoru trebalo da bude 20.000 ljudi manje.

April 2014. Potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički poručuje da će novi Zakon o opštem upravnom postupku omogućiti da država bude pravi servis građana i privrede

April 2015. Ministarstvo za državnu upravu će pooštriti postupke i intezivnije pokretati prekršajne prijave koje se tiču naloga poveranika za informacije od javnog značaja.

April 2015. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je da apsolutno nije tačno da će do 30.juna biti otpušteno 16.000 ljudi iz javnog sektora i navela da će taj broj biti poznat na jesen.

April 2015. Potpredsednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je danas da će novim zakonom o opštem upravnom postupku biti pojačana disciplinska odgovornost za “ćutanje” administracije na zahteve građana i privrede.

Mart 2015. Krajem aprila biće predstavljen zakon o racionalizaciji javnog sektora, kaže ministarka državne uprave Kori Udovički.

Mart 2015. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je danas da od jula počinju otpuštanja u javnom sektoru. Do kraja aprila, početka maja, biče usvojen program i zakon koji će predvideti koliko zaposlenih može da bude u sistemu i odrediti okvire da bi se krajem juna, kao što je predvidjeno maranžmanom sa MMF-om, ” u to krenulo ozbiljnije”.

Mart 2015. Prvi Nacrt zakona o platama je spreman i on bi mogao da bude predstavljen javnosti početkom maja, a predloženo rešenje je 60 platnih grupa bez razreda

Februar 2015. Smanjićemo zaposlenost u javnom sektoru za 5 odsto, to će se jednim delom postići prirodnim odlivom, ali i sporazumnim raskidom radnog odnosa sredinom 2015, kroz pripremu budžeta za pojedinačne javne institucije u okviru budžeta za 2015.

Februar 2015.  Zakon o platama će pružiti mogućnost boljeg upravljanja platama, doneti transperetnost i pravičnost u zaradama i njegovo usvajanje očekuje se polovinom ove godine, nakon što prođe konsultacije sa svim zainteresovanim stranama. Drugi ključni zadatak predstavlja donošenje zakona o platama, koji ima za cilj stvaranje pravednijeg sistema nagrađivanja.

Februar 2015. U toku je priprema zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Početak primene predviđen je za 1. mart. Svima smo poslali dopise u kojima tražimo da do sredine februara čelnici lokalnih samouprava dostave svoje predloge. Ideja je da broj angažovanih u administraciji, pored broja stanovnika, zavisi i od razvijenosti opštine i drugih faktora – objašnjavaju u Ministarstvu.

Februar 2015. Do sredine godine, Vlada će uraditi plan racionalizacije zaposlenih u javnom sektoru, kao i platne razrede. Prema ranijim podacima, višak je oko pet odsto zaposlenih. Stručnjaci kažu da je to jedan od najtežih ispita za Vladu jer se do sada niko tim problemom nije ozbiljno bavio.

Februar 2015. Dušan Vujović najavio da će u narednih nekoliko meseci biti završen plan za reformu javne uprave, uz napomenu da aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom ne predviđa otpuštanje radnika.

Februar 2015. Potpredsednica Vlade Srbije Kori Udovički najavila je danas da će u prvoj polovini ove godine javna administracija biti smanjena za pet odsto.

Februar 2015. Zakon o platama će pružiti mogućnost boljeg upravljanja platama, doneti transperetnost i pravičnost u zaradama i njegovo usvajanje očekuje se polovinom ove godine, nakon što prođe konsultacije sa svim zainteresovanim stranama.

Februar 2015. Drugi ključni zadatak Vlade predstavlja donošenje zakona o platama, koji ima za cilj stvaranje pravednijeg sistema nagrađivanja.

Decembar 2014. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je da će za mesec dana biti gotova analiza koja će pokazati gde u državnoj upravi ima viškova zaposlenih.

Decembar 2014.  Ministar državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je da će za mesec dana biti gotova analiza koja će pokazati gde u državnoj upravi ima viškova zaposlenih.

Novembar 2014. Sekretarijat za javne politike biće zadužen da premijerov ekspoze pretoči u Akcioni plan.

Oktobar 2014. Zakon o platnim razredima urediće primanje plate po platnim razredima odnosiće se na 550.000 ljudi u javnom sektoru i “dovešće u red sve odnose zarada”. Platni razredi odnosiće se na javnu upravu, ne za javna preduzeća.

Oktobar 2014. Do kraja godine biće završen nacrt strategije o uvodjenju elektronske uprave.

Septembar 2014. Potpredsednica Vlade Kori Udovički izjavila je da je cilj Vlade da se bolje i jasnije upravlja platama u javnom sektoru i da se zna ko i koliko zarađuje.

Avgust 2014. Udovički: Minuli rad ubuduće isti za državne službenike i zaposlene kod privatnika. Nastojaćemo da uspostavimo obavezujuće planiranje, za koje je zadužen Republički sekretarijat za javne politike. Takođe, usvojićemo propis o strateškim i implementacionim razvojnim dokumentima, osnovama sistema strateškog planiranja i procesu definisanja javnih politika

Avgust 2014. Nastojaćemo da uspostavimo obavezujuće planiranje, za koje je zadužen Republički sekretarijat za javne politike. Takođe, usvojićemo propis o strateškim i implementacionim razvojnim dokumentima, osnovama sistema strateškog planiranja i procesu definisanja javnih politika

Jul 2014. Vlada Srbije bi krajem avgusta trebalo da utvrdi Predlog zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koji će unaprediti sistem radnih odnosa

Jul 2014. Prema Zakonu o budžetskom sistemu programsko budžetiranje mora da se uvede od 2015. što znači da će se budžet za iduću godinu, ove jeseni, raditi po tom principu

Jun 2014. Programsko budžetiranje na nivou jedinica lokalne samouprave zaživeće od naredne godine.

Maj 2014. Zakon o platama, koji će regulisati primanja za sve u javnom sektoru, biće usvojen na jesen

Mart 2014. Aleksandar Vučić je u ekspozeu obećao analizu stanja u javnom sektoru – radnih mesta, broja potrebnu strukturu i učinke zaposlenih, institucija i njihovih delatnosti u cilju optimizacije obima javnog sektora. Proces analize trajaće do novembra 2014, kada bi bila doneta odluka o dinamici implementacije u svakom od sektora. Takođe, obećano je i uvođenje jedinstvenog sistema pravičnih platnih razreda i definisanje dinamike povećanja zarada i smanjenja broja zaposlenih kroz pregovore sa sindikatima.

Najavljeno je i refokusiranje sa promene državnih službenika na jačanje njihovih kapaciteta i podizanju njihove odgovornosti u primeni propisa i sprovođenju utvrđenih procedura, i u tom kontekstu uspostaviće se obaveza edukacije i usavršavanja državnih službenika na svim nivoima. Redefinisaće se kriterijumi za zapošljavanje i napredovanje u državnoj upravi. Državna administracija postaće podrška, a ne prepreka investitorima i privatnicima. Najavljeno je i uvođenje elektronske uprave, kao u uvođenje opšteg principa „ćutanje uprave znači odobrenje“.

Usvojiće se potrebne zakonodavne izmene (pre svega izmene Zakona o državnoj upravi) koje će propisati način na koji se javne politike donose kako bi one bile realne, usklađene i sprovodive.

Privreda, civilno društvu i druge zainteresovane strane učestvovaće u svim fazama donošenja pravnih akata, od koncepta zakona, do predloga, uključujući i pripremu podzakonskih akata.

Obećano je definisanje maksimalanog broja zaposlenih koji se direktno ili indirektno finansiraju iz opštinskog budžeta, a na osnovu broja stanovnika i razvijenosti opština, kao i bolju naplatu lokalnih poreza.

Decembar 2015.Predviđeno je da zdravstvene ustanove imaju maksimalno 111.485 zaposlenih na neodređeno vreme – fakulteti 23.427, srednje škole 33.079, a osnovne 71.379 radnika. Odluka o maksimalnom broju zaposlenih objavljena je u Službenom glasniku a detalju listu možete pogledati na OVOM LINKU.

Decembar 2015. U narednoj godini biće produžena zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, predviđeno je Zakonom o budžetskom sistemu, koji je danas usvojen u Skupštini Srbije.

Decembar 2015. Vlada Srbije usvojila je odluku o maksimalnom broju zaposlenih u javnoj upravi. Prema Fiskalnoj strategiji za 2016. godinu već u januaru 14.000 ljudi ostaće bez posla, a u narednoj godini plan je da se ugasi ukupno 35.000 radnih mesta.

Novembar 2015. Vlada Srbije produžiće zabranu zapošljavanja u javnom sektoru do kraja marta naredne godine, iako je ona, prema zakonu, trebalo da bude na snazi do kraja ove godine, pišu beogradski mediji. Rok se produžava jer se kasni s otkazima i racionalizacijom zaposlenih, koji primaju platu iz budžeta, pa je potrebno dodatno vreme da se ceo javni sektor prilagodi manjem broju radnika

Novembar 2015. Vlada Srbije produžiće zabranu zapošljavanja u javnom sektoru do kraja marta naredne godine, iako je ona, prema zakonu, trebalo da bude na snazi do kraja ove godine, pišu beogradski mediji.

Jul 2015. Predlogom zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji je Vlada utvrdila, otvoren je prostor za racionalizaciju tog sektora.

 Komisija za zapošljavanje Vlade Srbije ima čak 40.000 zahteva za prijem novih ili preraspodelu već zaposlenih radnika u javnom sektoru.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pokrenulo je javnu raspravu o nacrtu Zakona o opštem upravnom postupku. Radnu verziju teksta formulisala je Posebna radna grupa za primenu teksta nacrta Zakona o opštem upravnom postupku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u čijem radu su učestvovali predstavnici ministarstva, upravnog sudstva, akademske zajednice i privrede.

April 2015. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom organizovali konsulativni radni sastanak sa predstavnicima civilnog društva koji se organizuje u okviru procesa izrade Zakona o opštem upravnom postupku

Mart 2015. Vlada Srbije usvojila Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave

 Prvi Nacrt zakona o platama je spreman i on bi mogao da bude predstavljen javnosti početkom maja, a predloženo rešenje je 60 platnih grupa bez razreda

 EU spremna da tehnički i finansijski pomogne reformu državne uprave u Srbiji.

Februar 2015.  Zahvaljujući kvalitetu Akcionog plana za Strategiju reforme javne uprave obezbeđen osnov za sektorsku budžetsku podršku EU već od 2016.godine, a u okviru sredstava iz fonda IPA2015.

 Savet za reformu javne uprave, kojim je predsedavala potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave Kori Udovički, usvojio je danas polazne osnove za predlog zakona kojim će se regulisati smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi, koje će biti sprovedeno do kraja 2017.

Decembar 2014.  Pokrenut konsultativni proces na predlog Strategije i Akcionog plana razvoja eUprave u Srbiji. Radimo i na tome da unapredimo procedure zapošljavanje. Jedan od poteza u tom pravcu su i nedavno usvojene izmene Zakona o državnim službenicima koje obavezuju da zaposleni na položaju budu postavljeni kroz konkurs.

Izmene Zakona o matičnim knjigama se usvajaju kako bi ta zakonska rešenja bila uskladjena sa već usvojenim izmenama Zakona o državnoj upravi u oblasti uslova koje državni službenik mora da ispuni.

 Vlada će usloviti budžetsku podršku lokalnim samoupravama racionalnim poslovanjem i zapošljavanjem. Izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi predviđamo obavezu da lokalne samouprave organizuju javne rasprave prilikom pripreme opštih akata uključujući i budžet.

Novembar 2014. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave osnovalo je Radnu grupu za izradu Strategije razvoja eUprave u Republici Srbiji za period od 2015.  do 2018. godine.

Oktobar 2014. Uloga novoformiranog Sekretarijata za javne politike je da analizira propise i daje mišljenja o njihovim efektima. Srbija ima 160 neusaglašenih strategija.

Septembar 2014. Usvojene su izmene zakona o državnim službenicima, o platama državnih službenika i nameštenika, o platama u državnim organima i javnim službama, kao i izmene Zakona o državnoj upravi.

Avgust 2014. Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, Predlog zakona o platama u državnim organima i službama kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi. Resorni ministar Kori Udovički rekla je da je cilj ovih zakona povećanje efikasnosti i odgovornost javne uprave pred kojom leže odgovorni poslovi, a nikako otpuštanje zaposlenih u javnom sektoru. Otpuštanja moraju biti fokus kod javnih preduzeća, pravi viškovi su tamo - rekla je Udovički.

Jun 2014. Vlada je na 13. sednici donela Uredbu o dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama kojom se menjaju dva člana prvobitno usvojenog dokumenta.

Vlada je donela Uredbu o izmeni Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava koja se odnosi na broj lica zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama kod korisnika javnih sredstava. Time je Ministarstvo finansija preporučilo da se  do 30. juna da broj takvih zaposlenih zadrži na nivou od 1. marta 2014. godine, a sada je preporuka da se zadrži do 31. oktobra 2014.

April 2014. Zakonom o ministarstvima formiran Republički sekretarijat za javne politike koji, između ostalog, obavlja i stručne poslove koji se odnose na sprovođenje regulatorne reforme i analizu efekata propisa koje pripremaju ministarstva i posebne organizacije.

Januar 2016. Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke: Baš kao što se ni Zakon o maksimalnom broju zaposlenih nije odnosio na javna preduzeća u kojima ima najviše zaposlenih stranačkih aktivista, tako se ni zakoni o platama u javnom sektoru neće odnositi na javna preduzeća u kojima ti zaposleni stranački aktivisti dobijaju enormne plate. Istovremeno, od ministarke Kori Udovički dolaze najave da će upravo iz zdravstva i prosvete biti otpušten najveći broj lјudi.

Decembar 2015. “Novi predlog Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru stavlja ove zaposlene u poziciju gradjana drugog reda, jer se njime suštinski oduzima pravo na socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje o ceni rada, garantovano medjunarodnim konvencijama i Ustavom Republike Srbije”, ocenjuje se u saopštenju KSS-a.

Decembar 2015. Postoji opasnost od neplaniranog, da ne kažem haotičnog otpuštanja u narednom periodu, kaže predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović.

Avgust 2015. Glavni koordinator pet stručnih timova u okviru sistema “deliveri junit”, formiranih u kabinetu premijera Srbije Aleksandara Vučića, je, prema nezvaničnim saznanjima Danasa, izabran, ali predstavnici vlasti njegovo ime još drže pod velom tajne. U kabinetu predsednika vlade, naime, ni nakon nekoliko pokušaja da saznamo ko je na čelu sistema upravljanja premijerovim kabinetom, po modelu bivšeg britanskog premijera Tonija Blera, odgovor nismo dobili. Međutim, kako za Danas nezvanično kažu zaposleni u Vladi Srbije, sistem “deliveri junit” je nakon godišnjice ove vlade u aprilu počeo da se gasi, a šefove stručnih timova više niko ne viđa u Nemanjinoj 11.

 Svetska banka završiće u septembru analizu radnih mesta u 100 institucija državne uprave što će, kako saznaje “Blic”, biti osnov za dalja otpuštanja.” Reč je o analizi funkcija za 100 institucija u državnoj upravi. To uključuje ministarstva, uprave, pojedine agencije i neke javne institucije koje su u delokrugu rada ministarstava, poput Instituta za unapređenje obrazovanja, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Komesarijata za izbeglice…”, kaže Srđan Svirčev, stručnjak za javni sektor Svetske banke.

Jul 2015. Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) ocenio je da je Predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru diskriminatorski. Kako tvrde, zaposlene u tom sektoru zakon stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na radnike javnih i preduzeća u restrukturiranju.

Jun 2015. Nedostaci novog Zakona o opštem upravnom postupku (ZUP). Izostala je suštinska procesna inovacija u smislu uvođenja “efikasnog pravnog sredstva” protiv nepostupanja (tzv. ćutanja) organa uprave u postupku administrativnog izvršenja

April 2015. Nije dovoljno preciziran tempo otpuštanja tih ljudi, niti koliki će biti broj tih ljudi, koji će ostati bez posla ili uštede koje će se po tom osnovu ostvariti. Nemamo precizne brojke, niti plan na koji način će se zaista ostvariti te uštede

Mart 2015. Žan Erik Pake, direktor za Zapadni Balkan Direktorata za politiku susedstva i pregovore o proširenju oceni je Akcioni plan koji je vlada usvojila juče, a koji će omogućiti sprovođenje reforme javne uprave, kao veliki napredak

Februar 2015Svaka druga lokalna samouprava u Srbiji prekršila je zakon kojim se ograničava broj zaposlenih birokrata. Gradonačelnici i predsednici opština ne prestaju da zapošljavaju stranačke kadrove i pritom prolaze bez sankcija.

Oktobar 2014. U javnoj upravi radi oko 530.000 ljudi, a u preduzećima sa većinskim državnim vlasništvom oko 219.000, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Srbije Kori Udovički.

Septembar 2014. Reagujući na izjavu ministarke Udovički da “novim propisima treba da se ograniči rast zapošljavanja u lokalnim samoupravama i da mora da se uvede zabrana dodatnog zapošljavanja”, DSS ističe da je zakonima donetim još 2009. godine, Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji i Zakon o budžetskom sistemu, njima jasno propisani koeficijenti broja zaposlenih u lokalnim samoupravama prema broju stanovnika.

Avgust 2014. Niko ne zna koliko Srbija ima agencija – između 45 i 138

 Suočene sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ( „Sl. glasniku RS“ br. 108/2013) a vođene potrebama zadovoljavanja velikog broja partijskih kadrova, lokalne samouprave su našle „legalan“ način za zapošljavanje ogromnog broja državnih službenika i  pored stupanja na snagu zabrana zapošljavanja.

 Problem ne leži u prevelikom broju zaposlenih već u lošoj strukturi zaposlenih i manjku dovoljno kvalifikovanih i stručnih kadrova.

Jul 2014. Istraživanje Unije poslodavaca Srbije pokazalo da se u javnoj upravi efektivno radi samo 3 sata i 50 minuta. Više o istraživanju.

Maj 2014. Britanski stručnjak za reformu državne uprave, Amadeo Votkins, izjavio je da reforme Margaret Tačer nisu moguće u Srbiji i da će srpski budžet na ivici bankrota biti verovatno glavni pokretač reformi. 

April 2014. Konsultant za strane investicije, Mahmut Bušatlija, izjavio da je potrebna reforma javne uprave bilo da je ona državna ili lokalna, reforma javnih finansija ili javnih preduzeća.

Mart 2014. Član Fiskalnog saveta, Nikola Altiparmakov, izjavio je da se okvirno zna da „postoje viškovi nastavnog osoblja u javnom sektoru, kao i u administarciji na lokalnom nivou, ali da ima i nemedicinskog osoblja u zdravstu”. Zbog takvog stanja, on je rekao da „treba detaljno sistematizovati javni sektor i u narednih nekoliko godina krenuti sa racionalnim sistemskim otpuštanjem”.

Komentari posetilaca

Vaša email adresa neće biti objavljena. Polja sa * su neophodna.

*