Reforma RFZO

Reforma RFZO usko je povezana sa pitanjima finansiranja zdravstvenog sistema. SPS je tokom predizbornog ciklusa 2014. zagovarao izjednačavanje privatnog i javnog zdravstva, ne navodeći jasne kriterijume šta bi to podrazumevalo. Aleksandar Vučić je u svom ekspozeu pomenuo i osnivanje privatno-javnog fonda koji će služiti za lečenje dece u oblastima u kojima RFZO ne obezbeđuje finansiranje, kao i za urgentne slučajeve.

Delimično ispunjeno
  • Obećanja
  • Analiza
    stanja
  • Reakcije
    javnosti

Mart 2014: Premijer je najavio formiranje privatno-javnog fonda za lečenje dece u oblastima u kojima RFZO ne obezbeđuje finansiranje, kao i za urgentne slučajeve.

- Socijalistička partija Srbije je u kampanji naglasila da planira da izjednači državno i privatno zdravstvo.

Februar – mart 2014: SPS je saopštio da se zalaže da se za zdravstvo iz nacionalnog dohotka izdvaja u skladu s potrebama stanovništva i da se usklađuje sa prosekom izdvajanja za zdravstvenu zaštitu u Evropi, koji iznosi 13% od BDP, naročito jer se u Srbiji izdvaja duplo manje.

Oktobar 2015: Za prvih sedam meseci ove godine zdravstveni osiguranici su za lekove na recept, koji se izdaju u apotekama, izdvojili oko 360 miliona dinara manje sredstava, u odnosu na isti period prošle godine, navedeno na sajtu RFZO.

Avgust 2015: Ukupne neizmirene obaveze zdravstvenih ustanova, indirektnih korisnika Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), prema dobavljačima na dan 11. avgusta iznosile su više od 9,4 milijardi dinara, upozorio je predsednik Grupacije veledrogerija pri Privrednoj komori Srbije (PKS) Miomir Nikolić, ocenjujući da teret kašnjenja u plaćanju zdravstvenih i apotekarskih ustanova snose veledrogerije.

Počela je primena odluke po kojoj RFZO plaća dugovanja u ime 17 zdravstvenih ustanova kojima je račun blokiran. One duguju gotovo pola milijarde dinara. Najčešći razlog blokade su tzv. neugovoreni stomatolozi.

Jul 2015: Jošš nema uslova za elektronsku proveru podataka o uplaćenim doprinosima za socijalno osiguranje i staž, navode u Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje i dodaju da će poslodavci stoga i dalje morati da pribavljaju potvrde i uverenja i da koriste papirnu dokumentaciju.

Poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Marijan Rističević izjavio je da namerava da se povuče sa mesta člana Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Jun 2015: Prema podacima Narodne banke Srbije, 15 zdravstvenih ustanova ukupno duguje oko 433,1 miliona dinara Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO) i dug se mesečno uvećava za oko 100 miliona dinara.

Osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje imaju mogućnost da ulože žalbe, ukoliko uoče neprimerenost, nepravilnost ili propust u radu službenika, koji dovodi do gužvi ili zastoja u radu, kao i zbog nepristojnog ponašanja službenika, objavljeno je na sajtu RFZO-a.

Dr Momčilo Babić, bivši direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), tokom svog mandata, u trajanju nešto duže od godinu dana, u ovoj insituciji primio je kamermana, montažera i još 20 ljudi. To je, prema pisanju lista Alo, Fond koštalo 9 miliona dinara ili 75.000 evra!

April 2015: RFZO smanjio učešće osiguranika u troškovima za medikamente sa A1 liste. Doplata 30 odsto niža, važi i kod privatnika. Ovom merom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje praktično će svaki drugi od ukupno 930 medikamenata, za pacijente odsad biti jeftiniji.

Decembar 2014: Prof. dr Momčilo Babić podneo je u neopozivu ostavku na dužnost direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Iz RFZO nisu dali ikakvih pojašnjenja ili detalja o razlogu podnošenja ostavke, mada se, prema pisanju Večernjih novosti, spekuliše da je time zapravo samo preduhitrio smenu o kojoj se mesecima nezvanično govorilo.

Vlada Srbije preporučila je Upravnom odboru Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da za v.d. direktora Fonda postavi Vericu Lazić.

Novembar 2014: Poslanici Narodne skupštine usvojili su izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju kojima je predviđeno da će Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje umesto 21 člana imati sedam članova, a Nadzorni odbor pet, umesto dosadašnjih sedam.

Predlog Zakona možete pogledati ovde.

- Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da je osnovni cilj Predloga izmena Zakona o zdravstvenom osiguranju racionalizacija u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, kako bi se rad Upravnog i Nadzornog odbora Fonda učinio operativnijim i efikasnijim.

- RFZO je, na svojoj internet stranici, objavio da će krajem ove, a najkasnije u prvim mesecima 2015. godine, zaživeti projekat E-Doktor. Zahvaljujući tome, građanima će biti omogućene sledeće elektronske usluge: izdavanje recepta, dobijanje uputa, zakazivanje pregleda, konsultacije doktora, kao i elektronski zdravstveni karton. Ove usluge će omogućiti smanjenje redova, čekanja i poštovanje dostojanstva pacijenata i osiguranika, tvrdi RFZO. Projekt je finansijski pomogla Svetska banka.

Jul 2014: Upravni odbor RFZO je još 2013. godine usvojio Strategiju razvoja zdravstvenog osiguranja u Srbiji, koju Ministarstvo zdravlja još uvek nije usvojilo i potvrdilo na svojoj sednici, iako se u javnosti govorilo kako će uskoro biti usvojena.

April 2015: Savez samostalnih sindikata iz Kragujevca saopštio je da je izmenom Zakona o zdravstvenom osiguranju Vlada, uz podršku Narodne skupštine, prisvojila upravljanje Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, jer je novom regulativom predviđeno da Upravni odbor ima sedam članova, od kojih četiri bira ministar zdravlja, dok u sastav Nadzornog odbora Fonda ulazi pet članova od kojih tri, takođe, imenuje ministar zdravlja.
U saopštenju sa navodi i da usled “beogradizacije organa upravljanja i nadzora Fonda” stanovnici Srbije koji žive južno od Save i Dunava, nemaju svoje predstavnike u ovom Fondu.

Novembar 2014: Poslanik DS-a Dušan Milisavljević ocenio je da Zakon o zdravstvenom osiguranju omogućava Ministarstvu zdravlja da preuzime ingerencije RFZO-a budući da će od 7 članova Upravnog odbora četiri birati Vlada, dok će od 5 članova Nadzornog odbora tri birati Vlada.

Jul 2014: Američki stručnjak iz oblasti javnog zdravlja i socijalne medicine, prof. dr Tomas Rikets, pohvalio je angažovan rad rukovodstva RFZO na kompleksnoj rekonstrukciji zdravstvenog sistema i zdravstvenog osiguranja, a posebno napore da se u narednih godinu dana uvedu elektronski recepti i uputi, zdravstveni kartoni i elektronsko zakazivanje pregleda.

Komentari posetilaca

Vaša email adresa neće biti objavljena. Polja sa * su neophodna.

*